Επιστροφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διδάσκοντας ξένες γλώσσες σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

0% Oλοκληρωμένο
0/0 Βήματα
 1. Ενότητα 1. Σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες
  1 Θέμα
  |
  1 Κουίζ
 2. Ενότητα 2. Μαθησιακά αποτελέσματα στην Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (FLT)
  7 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 3. Ενότητα 3. Περιγραφή βασικών αρχών
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 4. Ενότητα 4. Μεθοδολογία μαθημάτων
  9 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 5. Ενότητα 5. Ασκήσεις
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 6. Ενότητα 6. Συμβουλές για εκπαιδευτικούς
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 7. Ενότητα 7. Καλές πρακτικές
  3 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 8. Ενότητα 8. Πώς να αξιολογήσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ

Εισαγωγή

Αυτή η ενότητα θα ασχοληθεί με τις καλύτερες μεθόδους για τη διδασκαλία ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες. Αρχικά, θα παρουσιάσουμε τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), όπως η DTT (Διακριτή Δοκιμαστική Εκπαίδευση), PECS (Σύστημα Επικοινωνίας Μέσω Ανταλλαγής Εικόνων) και FCT (Εκπαίδευση Λειτουργικής Eπικοινωνίας).

Σε αυτές τις τρεις ενότητες, θα εξηγήσουμε τη θεωρία και θα παρέχουμε τα βήματα για την εφαρμογή.

Το δεύτερο μέρος της ενότητας ασχολείται με το θέμα της ενταξιακής εκπαίδευσης και παρέχει προτάσεις για το πώς να δημιουργηθεί ένα ενταξιακό και ευχάριστο περιβάλλον για τους μαθητές. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την ένταξη των ενηλίκων με μαθησιακές δυσκολίες στην κοινωνία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • Εξοικειωθεί με τις τεχνικές για τη διδασκαλία μαθητών με ΔΑΦ και τα βήματα για την εφαρμογή αυτών των τεχνικών.
 • Συνειδητοποιεί τη σημασία της ενταξιακής εκπαίδευσης.
 • Γνωρίζει πώς να δημιουργήσει μια τάξη χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Αποκτά επίγνωση της σημασίας της εκπαίδευσης για την ένταξη όλων των ανθρώπων στην κοινωνία.
 • Εντοπίζει τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά εμπόδια στην ένταξη και πώς να τα ξεπεράσει.
 • Εφαρμόζει ιδέες για πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην τάξη.
 • Στοχάζεται τα κοινά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες.
 • Αναπτύσσει μια εργαλειοθήκη γενικών διδακτικών προσεγγίσεων για να κάνει τα μαθήματα πιο ενταξιακά για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες.
 • Προσδιορίζει τρόπους προσαρμογής και βελτίωσης του διδακτικού υλικού ώστε να το καθιστά πιο προσβάσιμο.

Διάρκεια

Ο εκτιμώμενος χρόνος που θα χρειαστούν οι εκπαιδευόμενοι για να παρακολουθήσουν αυτή την ενότητα είναι 3 ώρες, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων πηγών και των παραρτημάτων.

Απαιτήσεις

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την παρακολούθηση αυτής της ενότητας. Το μόνο απαραίτητο είναι ένας υπολογιστής και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Annexes

Annex 1 (Bogin et al 2010)

Annex 2 (Collet-Klingenberg 2008)

Annex 3 (Franzone 2009)

Προτεινόμενες πηγές για περαιτέρω ανάγνωση

Αναφορές

 1. Bogin, J., Sullivan, L., Rogers, S., & Stabel. A. (2010). Steps for implementation: Discrete trial training. Sacramento, CA: The National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders, The M.I.N.D. Institute, The University of California at Davis School of Medicine.
 2. Components of an ABA program – what is discrete trial teaching? Lizard Centre. (2017). Retrieved from https://www.lizardcentre.com/components-aba-program-discrete-trial-teaching/ .
 3. Pratt C., & Steward, L. (2018). Discrete trial training: What is it? Retrieved from Discrete Trial Teaching: What is it? Articles: Indiana Resource Center for Autism: Indiana University Bloomington
 4. Overcash, A., & Horton, C. (2010). The picture exchange communication system: Helping individuals gain functional communication. Autism Advocate, 3, 21-24
 5. Reeve, C. (2020). 10 reasons why I like the Picture Exchange Communication System. Autism Classroom Resources. Retrieved from https://autismclassroomresources.com/10-reasons-why-i-like-picture-exchange/ .
 6. Collet-Klingenberg, L. (2008). PECS: Steps for implementation. Madison, WI: The National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders, The Waisman Center, The University of Wisconsin.
 7. Andrew S. Bondy and Lori A. Frost (1994). Focus on Autism and Other Developmental Disabilities. Focus Autism 1994; 9; 1 DOI: 10.1177/108835769400900301. The online version of this article can be found at: The Picture Exchange Communication System - Andrew S. Bondy, Lori A. Frost, 1994 (sagepub.com)
 8. Durand, V. S. & Moskowitz, L. (2015). Functional communication training: thirty years of treating challenging behaviour. Topics in Early Childhood Special Education, 35(2), 116-126. doi:10.1177/0271121415569509
 9. Durand, M. (1990). Problemas graves de conducta: Un enfoque de entrenamiento en comunicación funcional. Guilford.
 10. Franzone, E. (2009). Steps for implementation: Functional communication training. Madison, WI: The National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders, Waisman Center, University of Wisconsin.
 11. gov.uk. (n.d.). Retrieved from https://www.calderdale.gov.uk/v2/residents/education-and-learning/adult-learning/blog/adult-learning-disabilities .
 12. Debenham, L. (2018). Social Inclusion and Learning difficulties. Retrieved from http://www.aboutlearningdisabilities.co.uk/social-inclusion-learning-disabilities.html .