Nazaj na tečaj

Poučevanje tujih jezikov za učence z učnimi težavami

0% Končano
0/0 Korakov
 1. Modul 1. O učnih težavah
  1 Tema
  |
  1 Kviz
 2. Modul 2. Učni cilji pri učenju tujih jezikov
  7 Tem
  |
  1 Kviz
 3. Modul 3. Opis ključnih načel
  5 Tem
  |
  1 Kviz
 4. Modul 4. Metodologija pouka
  9 Tem
  |
  1 Kviz
 5. Modul 5. Vaje
  5 Tem
  |
  1 Kviz
 6. Modul 6. Napotki učiteljem
  5 Tem
  |
  1 Kviz
 7. Modul 7. Dobre prakse
  3 Tem
  |
  1 Kviz
 8. Modul 8. Kako oceniti rezultate poučevanja
  5 Tem
  |
  1 Kviz

Uvod

Ta modul bo obravnaval najboljše metode za poučevanje ljudi z učnimi težavami. Najprej bomo predstavili tehnike, ki se uporabljajo pri osebah z motnjo avtističnega spektra (ASD), kot so DTT (Discrete Trial Training), PECS (Picture Exchange Communication System) in FCT (Functional Communication Training).

V teh treh razdelkih bomo razložili teorijo in zagotovili korake za izvedbo.

Drugi del modula obravnava problematiko inkluzivnega izobraževanja in daje predloge, kako ustvariti inkluzivno in prijetno okolje za učence. To je ključnega pomena za integracijo odraslih z učnimi težavami v družbo.

Učni cilji

Po zaključku tega modula bo udeleženec:

 • Seznanjen s tehnikami za poučevanje učencev z različnimi učnimi težavami in koraki za izvajanje teh tehnik.
 • Zavedal se bo pomena inkluzivnega izobraževanja.
 • Vedel, kako ustvariti inkluzivno učilnico za vse učence, vključno s tistimi z učnimi težavami.
 • Zavedal se bo pomena izobraževanja za enakovredno vključevanje vseh ljudi v družbo.
 • Ugotavljal okoljske in družbene ovire za vključevanje in kako jih premagati
 • Uporabljal ideje za inkluzivne izobraževalne prakse v razredu.
 • Ozaveščen o pogostih ovirah, s katerimi se srečujejo učenci s posebnimi izobraževalnimi potrebami in učnimi težavami
 • Razvijal nabor orodij splošnih pristopov k poučevanju, da bodo lekcije bolj vključujoče za učence s posebnimi izobraževalnimi potrebami in učnimi težavami.
 • Določal načine za prilagajanje in izboljšanje učnih gradiv, da bodo le-ta bolj dostopna.

Trajanje

Približni čas, ki ga bodo morali udeleženci nameniti temu modulu, je 3 ure, vključno z dodatnimi viri in prilogami.

Zaheve

Za izvedbo tega modula ni posebnih zahtev. Edina potrebna stvar je računalnik in internetna povezava.

Predlagani viri za nadaljnje branje

Reference

 1. Bogin, J., Sullivan, L., Rogers, S., & Stabel. A. (2010). Steps for implementation: Discrete trial training. Sacramento, CA: The National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders, The M.I.N.D. Institute, The University of California at Davis School of Medicine.
 2. Components of an ABA program – what is discrete trial teaching? Lizard Centre. (2017). Retrieved from https://www.lizardcentre.com/components-aba-program-discrete-trial-teaching/ .
 3. Pratt C., & Steward, L. (2018). Discrete trial training: What is it? Retrieved from Discrete Trial Teaching: What is it? Articles: Indiana Resource Center for Autism: Indiana University Bloomington
 4. Overcash, A., & Horton, C. (2010). The picture exchange communication system: Helping individuals gain functional communication. Autism Advocate, 3, 21-24
 5. Reeve, C. (2020). 10 reasons why I like the Picture Exchange Communication System. Autism Classroom Resources. Retrieved from https://autismclassroomresources.com/10-reasons-why-i-like-picture-exchange/ .
 6. Collet-Klingenberg, L. (2008). PECS: Steps for implementation. Madison, WI: The National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders, The Waisman Center, The University of Wisconsin.
 7. Andrew S. Bondy and Lori A. Frost (1994). Focus on Autism and Other Developmental Disabilities. Focus Autism 1994; 9; 1 DOI: 10.1177/108835769400900301. The online version of this article can be found at: The Picture Exchange Communication System - Andrew S. Bondy, Lori A. Frost, 1994 (sagepub.com)
 8. Durand, V. S. & Moskowitz, L. (2015). Functional communication training: thirty years of treating challenging behaviour. Topics in Early Childhood Special Education, 35(2), 116-126. doi:10.1177/0271121415569509
 9. Durand, M. (1990). Problemas graves de conducta: Un enfoque de entrenamiento en comunicación funcional. NY. Guilford.
 10. Franzone, E. (2009). Steps for implementation: Functional communication training. Madison, WI: The National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders, Waisman Center, University of Wisconsin.
 11. gov.uk. (n.d.). Retrieved from https://www.calderdale.gov.uk/v2/residents/education-and-learning/adult-learning/blog/adult-learning-disabilities .
 12. Debenham, L. (2018). Social Inclusion and Learning difficulties. Retrieved from http://www.aboutlearningdisabilities.co.uk/social-inclusion-learning-disabilities.html .