Nazaj na tečaj

Poučevanje tujih jezikov za učence z učnimi težavami

0% Končano
0/0 Korakov
 1. Modul 1. O učnih težavah
  1 Tema
  |
  1 Kviz
 2. Modul 2. Učni cilji pri učenju tujih jezikov
  7 Tem
  |
  1 Kviz
 3. Modul 3. Opis ključnih načel
  5 Tem
  |
  1 Kviz
 4. Modul 4. Metodologija pouka
  9 Tem
  |
  1 Kviz
 5. Modul 5. Vaje
  5 Tem
  |
  1 Kviz
 6. Modul 6. Napotki učiteljem
  5 Tem
  |
  1 Kviz
 7. Modul 7. Dobre prakse
  3 Tem
  |
  1 Kviz
 8. Modul 8. Kako oceniti rezultate poučevanja
  5 Tem
  |
  1 Kviz
NAPREDEK MODULA
0% Končano

Splošni napotki

 • Uporaba multisenzornega materiala.
 • Uporaba alternativnih in dopolnilnih komunikacijskih sistemov.
 • Uporaba orodij IT v učilnici, ki so lahko transformativna za vse učence in so tudi vključujoča.
 • Uporaba IT podprtih orodij, kot sta Wordwall in Language Gym.
 • Uporaba tabel pri pouku.
 • Ustvarjanje interaktivnega zvezka.
 • Uporaba vizualnih elementov, barv, Quizlet-a, kratkih člankov iz revij, piktogramov.
 • Uporaba zvočnih datotek za izboljšanje izgovorjave.
 • Povabiti vzornike, da pričajo/govorijo o uspešnem učenju tujih jezikov/ali prikažejo video posnetke-intervjuje

Nasveti za učence z disleksijo

 • Uporaba programov in metodologij IKT, ki učence podpirajo pri branju in pisanju besedil v različnih jezikih: to odpravlja ovire pri branju, pisanju in razumevanju besedil in omogoča učencem, da delajo hitreje in delujejo na lastni ravni.