3Dlexia

EFL teacher

Država: Grčija 

Področja: jezik, branje, črkovanje/pisanje, podporna tehnologija, multisenzoričnost

Paradigma “3Dlexia” se uporablja za šolo EFL “i love dyslexia (rad imam disleksijo)” (ILD)

Paradigma 3Dlexia, ki se uporablja v ILD, temelji na inovativnih mednarodnih izobraževalnih standardih. V svojem bistvu je izvirna, saj spodbuja in razvija kultivacijo in aktivno sodelovanje srca in možganov – glava/možgani in roke (telo) so skozi celotno izobraževalno izkušnjo v ILD združeni ter prispevajo k razvoju celotnega bitja vseh učencev. Poleg novih tehnologij, predavanj o nevroznanosti, pozornosti in samozavedanju, uporablja še obsežen, na raziskavah temelječ kurikulum, ki uporablja več-čutne, projektno zasnovane in diferencirane tehnike poučevanja, in ustvarjalne delavnice EFL tako v zaprtih prostorih kakor na prostem. Glavna orodja, ki se uporabljajo za poučevanje vseh različnih pismenosti in jezikovnih veščin EFL, so izvirna in jih je ustvarila gospa Aggeliki Pappa.

Uporabljeni študijski program ILD je kombinacija ustreznih tehnik poučevanja, izvirnih ročno izdelanih orodij in orodij namenjenih  specializirani programski opremi ter razširjeni resničnosti za interaktivne table in iPad. Je ekološke narave, zato se po potrebi obnavlja, posodablja in dopolnjuje glede na potrebe vsakega študenta posebej.

Metoda 3Dlexia se uporablja izključno v Grčiji in še posebej v Atenah v vadbenem centru “I love dyslexia”. Vsak starš, najstnik ali odrasla oseba lahko zaprosi za pomoč inštruktorje centra za učenje angleščine.

Praksa se nanaša na celoten predmet. Gre za inovativen način poučevanja angleščine kot tujega jezika za ljudi z učnimi težavami.
Metoda 3Dlexia in izobraževalni center “Rad imam disleksijo” sta v podporo ranljivim skupinam študentov, saj je njihov namen učenje brez diskriminacije.

Prakso so že preizkusili študentje, ki so v stiku z izobraževalnim centrom “ Rad imam disleksijo” in metodo 3Dlexia. Ta center ponuja različne načine za doseganje ljudi, ki potrebujejo učenje angleščine.

Cilj je:

da se vsak učenec z disleksijo in drugimi učnimi težavami skozi učenje angleščine kot tujega jezika počuti uspešnega in samozavestnega, pri čemer inštruktor in učenec skupaj kreirata učno pot.

Namen je:

razvoj ustvarjalnega mišljenja in učenje angleščine kot tujega jezika, ki študentom omogoča pridobivanje – razvijanje možnosti tudi pri vseh drugih predmetih.

ILD je prvi in edini kraj v Grčiji, ki je specializiran za poučevanje EFL učencev z disleksijo in drugimi posebnimi izobraževalnimi potrebami. Ustvarjen je bil na podlagi vizije zagotavljanja celovitega visokokakovostnega izobraževanja na področju EFL in disleksije.

  • Nove ideje in pristopi v izobraževanju
  • Ustvarjalni prostor s harmonijo barv, obilico svetlobe, glasbe in vonjav, ki ustvarjajo ustrezno razpoloženje za učenje
  • Dobro organizirani, sistematični tečaji, ki navdušujejo tako mlade kot odrasle učence