Licenca DEAL za učitelje jezikov

compendium

Država: Italija 

Področje: certifikacija učiteljev jezikov

Licenco »disleksiji prijazen« jezikovni učitelj izdaja Italijansko združenje za disleksijo (AID) v sodelovanju z raziskovalno skupino DEAL z univerze Ca ‘Foscari v Benetkah.

Licenca je zasnovana kot dokument, ki potrjuje, da ima učitelj jezikov teoretično in praktično znanje o poučevanju jezikov študentov s SLD. Licenca se izda po opravljenem spletnem preizkusu, ki služi preverjanju poznavanja zakonodajnega okvira in ključnih konceptov inkluzivnosti-dostopnosti pri poučevanju jezikov ter praktičnih veščin za analizo in delo z jezikovnim gradivom in na splošno oblikovanju didaktičnih ukrepov v skladu z načeli inkluzivnosti-dostopnosti.

To je spričevalo, ki se izda učiteljem jezikov, ne glede na stopnjo šole v kateri poučujejo. Trenutno je gradivo za predmet na voljo na spletu, prav tako poteka na spletu preko obrazca preverjanje znanja, ki je sestavljeno iz 3 delov (zakonodajni okvir, teoretični in praktični del).

Preizkus za pridobitev licence se izvaja na letni ravni.

Zakonodajni del testa se izvaja na spletu.

Drugi del, ki se nanaša na poučevanje jezikov, se tudi izvaja na spletu v skladu s tem časovnim okvirom:

Teoretični del: spletni test- 45 minut za izpolnjevanje.

Praktični del: 3 ure za odgovore na vprašanja in dostavo referenčnega dokumenta po elektronski pošti.

Praksa je namenjena učiteljem, ki nameravajo pomagati osebam s SLD pri učenju jezikov, predvsem pa vsem, ki želijo postati tutorji AID.

Gre za certificiranje znanja in spretnosti, ocenjevanje pa temelji na spletnem testu, ki vključuje dva različna dela:

  • Prvi del: zakonodaja

Ta del testa se osredotoča na zakonodajni okvir v zvezi s poučevanjem za učence s SLD v italijanski šoli. Za uspešno opravljanje tega dela testa mora kandidat pravilno odgovoriti na vsaj 70 % vprašanj.

  • Drugi del: poučevanje jezikov

Ta del se osredotoča na poučevanje jezikov za učence s SLD. Dostop do tega imajo lahko le kandidati, ki so opravili prvi del preizkusa. Drugi del je razdeljen na dva poddela: teoretični in praktični

Spletna platforma za pridobitev licence DEAL, ki vključuje študijsko gradivo in gostovanje kandidatov za opravljanje testa www.gruppodeal.it/patentino

Licenca DEAL je zasnovana kot dokument, ki potrjuje, da ima učitelj specifična znanja in spretnosti pri poučevanju jezikov (materni, tuji, drugi ali klasični jezik) učencev s SLD.

Skupina DEAL je del CRDL (Cenetr za raziskovanje in didaktiko jezikov), ki se ukvarja z raziskavami na področjih izobraževanja in jezikovne politike, poučevanja tujih jezikov, medkulturne komunikacije. Center to raziskavo uporablja za usposabljanje učiteljev, za razvoj učnih načrtov in učnih gradiv, za svetovanje organom, centrom, podjetjem, ki se ukvarjajo s poučevanjem jezikov.

  • Ocenjevanje in potrjevanje kompetenc
  • Inkluzivno poučevanje
  • Učni slogi
  • Prilagajanje učnih pristopov in metodologij

Za učitelje bi lahko bilo koristno, da razmislijo o svojih kompetencah pri poučevanju jezikov odraslih oseb s SLD in jih tudi potrdijo tako, da bi opolnomočili učitelje in jih bolj ozaveščali o njihovih nadaljnjih potrebah po kompetencah.

Spletna stran skupine DEAL https://www.gruppodeal.it/