SPORTROOM și predare multisenzorială – Activități sportive pentru copiii cu DL ca instrument de învățare – FDP România

compendium

Țara studiată: România

Domeniul de interes: limbaj, tehnologie de asistență, multi-senzorial

Asociația FDP este o instituție non-profit care deservește tinerii veniti din casa de copii. Toți au dificultăți de învățare și, uneori, dizabilități mintale chiar mai severe. Tinerii sunt integrați în unele părți ale vieții sociale precum (activitatea bisericii catolice, sport, călătorii) sau li se învață responsabilitățile vieții. Ei sunt învățați cum să comunice, să răspundă și să inițieze interacțiuni în ciuda dizabilității prezentate.

Metodologia SPORTSROOM folosită de FDP este structurată pe cele șapte valori ale marelui club spaniol: egalitate, autonomie, spirit de echipă, motivație, stima de sine, sănătate și respect. Beneficiarii acestui program sunt 65 de tineri adulți  (cu vârsta cuprinsă între 18-40) din două zone defavorizate din București. Cea mai bună practică prezentată în această instituție este implementarea unei săli de clasă multisenzoriale special pentru adulții cu diverse deficite.

Se desfășoară în sălile speciale și sălile de sport, organizate de Asociația FDP. Prin aceste metodologii, adulții cu dificultăți LD dobândesc o abilitate care poate fi ușor integrată în activitățile de lucru. Nu există nicio calificare, adulții LD își dezvoltă abilități și competențe specifice. La sfârșitul cursului se eliberează un certificat de participare.

Perioada este evaluată de psiholog și depinde foarte mult de nivelul LD și depinde de adultul care poate primi și înțelege informațiile, mai devreme sau mai târziu în conformitate cu ritmul de învățare al acestuia.

Pentru această bună practică, tipul de cursant care este susținut este o învățare pe tot parcursul vieții, deoarece începe de la vârste fragede până la perioada adultă și nu se oprește niciodată. Într-o perioadă de minim 2 ani, adolescenții adulți știu să își îmbrățișeze activitățile zilnice și să fie conștienți de viața lor.

Adulții cu dificultăți de învățare care participă la acest tip de cursuri sunt evaluați pe toată perioada de învățare, depinde foarte mult de ritmul lor de învățare și tipologia individuală. Aceștia sunt evaluați prin supraveghere și la sfârșitul programului, pe o perioadă de minim 1 an.

Evaluarea se face prin comunicarea continuă între adultul LD și profesor.

Principalele resurse utilizate au fost:
 • Resursa umană – fiind cea mai importantă în metodele utilizate;
 • Resursa materiala – folosirea tuturor materialelor aflate in centru pentru aplicarea metodelor folosite;
 • Resursa financiara – comuna Resursei umane – fiind pregatirea personalului calificat in vederea implementarii metodelor specifice
 • Săli și materiale speciale de sport și săli de clasă speciale multisenzoriale

Scopul principal al sălii de sport și al clasei multisenzoriale este de a dezvolta o încredere în sine pentru a încuraja un stil de viață sănătos. Cei cu dizabilități severe sunt asociate cu un asistent care să îi ajute să facă față activității și să-și satisfacă nevoile. Obiectivele principale sunt:

 • au dezvoltat comportamente pozitive în relația cu părinții, dar și cu reprezentanții școlilor (profesori, director) și colegii.
 • deveniți mai motivați să se implice în diferite activități
 • a crescut autonomia decizională
 • integrare ușoară în grupurile sociale și pe piața muncii
 • reducerea problemelor comportamentale
 • acceptarea eșecului și identificarea soluțiilor/modalităților de depășire a situațiilor dificile
Dezvoltarea unor comportamente pozitive în relațiile lor Integrare ușoară în grupuri sociale Reducerea problemelor comportamentale Nivel bun de comunicare
Sala de clasă multisenzorială
 • Dezvoltarea comunicarii functionale
 • Îmbunătățirea vocabularului și a abilităților lingvistice
 • Realizarea de conexiuni între informații noi și ceea ce știu deja;
 • Utilizați abilitățile nonverbale de rezolvare a problemelor.
Sală de clasă de sport:
 • Dezvoltarea unor comportamente pozitive în relațiile lor
 • Integrare ușoară în grupuri sociale
 • Reducerea problemelor comportamentale
 • Nivel bun de comunicare
FDP intervine, în mod integrat la nivel comunitar, cu trei obiective majore:
 • Prevenirea abandonului școlar pentru copiii din familii defavorizate
 • Reducerea riscului de excludere pentru familiile din medii defavorizate
 • Facilitarea accesului beneficiarilor la asistență medicală și servicii de sănătate

FDP implementează primul proiect transnațional de schimb de experiență în domenii cheie: protecția copilului, integrarea profesională și populația romă, în parteneriat cu organizații din România, Italia, Polonia, Bulgaria și Belgia.