ŠPORTNA SOBA in multisenzorično poučevanje – Športne dejavnosti za otroke z učnimi težavami kot orodje za učenje – FDP Romunija

compendium

Država: Romunija 

Področja: jezik, podporne tehnologije, multisenzoričnost

Društvo FDP je neprofitna ustanova, namenjena mladim, ki prihajajo iz sirotišnic. Vsi imajo učne težave in včasih celo hujšo duševno prizadetost. Mladi so vključeni v nekatere dele družbenega življenja, kot so prostočasne dejavnosti, šport, potovanja) ali pa se učijo življenjskih obveznosti. Učitelji in svetovalci društva jih učijo komunikacije, odzivanja na situacije in interakcije kljub morebitnim težavam, ki jih spremljajo.

Metodologija ŠPORTNE SOBE, ki jo uporablja FDP, je strukturirana na sedmih vrednotah: enakopravnost, avtonomija, timski duh, motivacija, samozavest zdravje in spoštovanje. 65 mladih odraslih (v starosti med 18 in 40 let) iz dveh prikrajšanih območij v Bukarešti je trenutnih udeležencev programa. Dobra praksa, predstavljena v tej ustanovi, je izvedba multisenzorne učilnice predvsem za odrasle z različnimi težavami, tudi učnimi.

Poteka v posebnih učilnicah in športnih učilnicah, izvaja jih Društvo FDP. S temi metodologijami odrasli z učnimi težavami pridobivajo veščine, ki jih je mogoče enostavno vključiti v delovne in druge dejavnosti. Ni posebnih kvalifikacij, poterbnih za udeležbo, odrasli razvijajo specifične veščine in kompetence. Ob koncu tečaja se izda potrdilo o udeležbi.

Obdobje izvajanja oceni psiholog in je zelo odvisno od stopnje učnih težav in tudi od posameznega udeleženca, ki bo lahko prej ali slej informacije tudi razumel v skladu s svojim učnim ritmom.

Gre za udeležence vseživljenjskega učenja.

Odrasli z učnimi težavami, ki se udeležujejo tovrstnih usposabljanj, se ocenjujejo skozi celotno obdobje učenja, ki je odvisno od njihovega učnega ritma in individualne tipologije. Učinki se ovrednotijo tudi ob koncu programa, najmanj za obdobje enega leta.

Ocenjevanje poteka skozi stalno komunikacijo med odraslim z učnimi težavami in učiteljem.

Uporabljeni viri:
 • Človeški viri – so najpomembnejši v uporabljenih metodah;
 • Materialni vir – uporaba vseh materialov, ki jih v društvu uporabljajo za izvajanje omenjenih metod; Finančni vir – ki je skupen človeškim virom – je usposabljanje osebja za izvajanje posebnih metod
 • Posebni športni prostori in materiali ter posebne multisenzorne učilnice

Glavni namen Športne sobe in Multisenzorne učilnice je razvijanje samozavesti in spodbujanje zdravega načina življenja. Osebam s hudimi motnjami je dodeljen osebni asistent, ki jim pomaga pri soočanju z dejavnostjo in izpolnjevanju njihovih potreb. Glavni cilji so:

 • razvito pozitivno vedenje v odnosu s starši, pa tudi s predstavniki šol (učitelji, ravnatelji) in sodelavci
 • postati bolj motivirani za različne dejavnosti
 • povečanje avtonomije odločanja
 • olajšano vključevanje v družbene skupine in tudi trg dela
 • zmanjšanje vedenjskih težav
 • sprejemanje neuspeha in prepoznavanje rešitev/načinov za premagovanje težkih situacij
Razvijanje pozitivnega vedenja v svojih odnosih Enostavna integracija v družbene skupine Zmanjšanje vedenjskih težav Dobra komunikacijska raven
Multisenzorna učilnica
 • Razvoj funkcionalne komunikacije
 • Izboljšanje besedišča in jezikovnih veščin
 • Vzpostavljanje povezav med novimi informacijami in tem, kar že vedo
 • Uporaba neverbalnih spretnosti reševanja problemov
Športna učilnica:
 • Razvijanje pozitivnega vedenja v svojih odnosih
 • Enostavna integracija v družbene skupine
 • Zmanjšanje vedenjskih težav
 • Dobra komunikacijska raven
FDP intervenira na integriran način na ravni skupnosti s tremi glavnimi cilji:
 • Preprečevanje osipa otrok iz prikrajšanih družin
 • Zmanjšanje tveganja izključenosti družin iz prikrajšanih okolij
 • Olajšanje dostopa do zdravstvenega varstva in zdravstvenih storitev

FDP izvaja prvi transnacionalni projekt izmenjave izkušenj na ključnih področjih: varstvo otrok, poklicna integracija in romska populacija v partnerstvu z organizacijami iz Romunije, Italije, Poljske, Bolgarije in Belgije.