Podpora bivanju in deljenje zgodb za odrasle z učnimi težavami – Združenje za avtizem in Aspergerjev sindrom na Švedskem

compendium

Država: Švedska 

Področja: jezik, podporne tehnologije, multisenzoričnost

Združenje za avtizem in Aspergerjev sindrom na Švedskem je združenje, ki ustvarja programe za boljše pogoje za otroke, mlade in odrasle z učnimi težavami, povezanimi z avtizmom. Aktivno skuša vplivati na politiko, izobraževalne organe in druge organizacije.

Cilj je spodbujanje dobrih življenjskih pogojev za avtistične ljudi vseh starosti. Končni cilj je, da se čim bolj približajo dobremu počutju, ki je temelj dobrega učnega procesa.

Izmenjava zgodb za podporno bivanje predstavlja gibanje za podporo intelektualni in razvojni invalidnosti z namenom zagotavljanja podpornih storitev v bivanjskih prostorih za odrasle s posebnimi potrebami.

Združenje deluje na različne načine za izboljšanje življenjskih pogojev za udeležence, kot so:

 • Razširjanje informacij o avtizmu za izboljšanje vednosti in razumevanja med širšo javnostjo, družinami in strokovnjaki
 • Delo za prilagojeno usposabljanje, stanovanjske razmere in poklic
 • Omogočanje priložnosti za invalide, njihove družine in negovalno osebje, da izmenjajo znanja in izkušnje
 • Sodelovanje v mednarodnem združenju
 • Sprejemanje predlogov za raziskave na tem področju
Storitve so namenjene ljudem, ki potrebujejo pomoč, omogočene pa so tudi v obliki organiziranih stanovanjskih storitev.
Gre za udeležence vseživljenjskega učenja.

Da. Združenje pridobiva povratne informacije najmanj enkrat letno, in to tako s strani pridruženih partnerjev kot tudi s strani uporabnikov.

Glavni viri:
 • Človeški viri – raziskovalci;
 • Materialni viri
 • Finančni viri – spadajo pod človeške vire – usposabljanja osebja za izvajanje posebne metode
 • razširjanje informacij za povečanje razumevanja bolezni s spektrom avtizma in uporabnih metodologij, kot je recimo delitev življenjskih zgodb
 • izvajanje metodologij dobrih praks za ljudi z učnimi težavami
 • prizadevanje za doseganje prilagojenega izobraževanja, nastanitve, zaposlovanja in prosti čas
 • ustvarjanje stikov med ljudmi z avtizmom, njihovimi sorodniki in strokovnjaki, ki delajo na tem področju
 • spremljanje in zagotavljanje vsebin za raziskave na tem področju
 • mednarodno sodelovanje

Življenje s podporo in deljenje zgodb za odrasle z UT o avtizmu in Aspergerjevem sindromu, ki ga izvaja Združenje za avtizem in Aspergerjev sindrom na Švedskem je dobra praksa, saj obstajajo dokazi o njegovi uspešnosti, kot so:

 • Vključevanje odraslih z učnimi težavami v družbo
 • Razvoj funkcionalne komunikacije
 • Prizadevanje za doseganje prilagojenih izobraževalnih, nastanitvenih, zaposlitvenih in prostočasnih dejavnosti
 • Vzpostavljanje stikov med osebami z avtizmom, njihovimi svojci in strokovnjaki, ki delajo na tem področju
 • Spremljanje in zagotavljanje vsebin za raziskave
 • Mednarodno Sodelovanje
 1. Vključevanje odraslih z učnimi težavami v družbo
 2. Doseganje dobrega počutja, ki je temelj boljšega učnega procesa in bodočega vključevanja v družbo (iskanje službe, ustvarjanje družine)
 3. Razvoj funkcionalne komunikacije oz pismenosti
 4. Prizadevanje za doseganje prilagojenih izobraževalnih, nastanitvenih, zaposlitvenih in prostočasnih dejavnosti
 5. Vzpostavljanje stikov med osebami z avtizmom, njihovimi svojci in strokovnjaki, ki delajo na tem področju
 6. Spremljanje in zagotavljanje vsebin za raziskave
 7. Mednarodno sodelovanje

Življenje s podporo in deljenje zgodb za odrasle z UT o avtizmu in Aspergerjevem sindromu, ki ga izvaja Združenje za avtizem in Aspergerjev sindrom na Švedskem je dobra praksa, ki se lahko uporablja tudi kot uspešno orodje za poučevanje odraslih z motnjo pozornosti, disleksijo, motnjo govora in drugimi oblikami funkcionalne variacije. Odrasel udeleženec z učnimi težavami bo pridobil samozavest in najpomembnejše – veščine.