Potrebe po usposabljanju učiteljev EFL in pripravljenost za vključitev učencev z disleksijo: primer Grčije, Cipra in Poljske

EFL teacher

Država: Grčija, Poljska, Ciper

Področje: tuji jeziki in disleksija

Študija preučuje učinek demografskih spremenljivk na prepričanja učiteljev angleščine kot tujega jezika (EFL) o njihovi pripravljenosti za vključevanje učencev z disleksijo v običajne učilnice na Cipru (Grčija in Poljska) in ugotavlja njihove potrebe po poklicnem razvoju.

Praksa je študija primera med 3 državami – Ciprom, Grčijo in Poljsko in se osredotoča na disleksijo v kontekstu učenja in poučevanja L2 (tuji/dodatni jezik). Pridobivanje pismenosti v L1 (maternem jeziku) in L2 lahko za mnoge učence z disleksijo predstavlja velike težave, kot je fonološka obdelava, ki se kaže v slabem dekodiranju na ravni besed, črkovanju, hitrosti obdelave, delovnem spominu in nadzoru pozornosti. Iz tega prispevka je razvidno, da učiteljem EFL običajno primanjkuje potrebnega znanja in veščin za utrjevanje lastnega učnega pristopa do disleksikov in se jim običajno zdi diverzifikacija in prilagajanje učnih metod, nalog in načinov predstavitve ali ocenjevanja težavna.

Leto 2018 – spodbuja poklicne potrebe učiteljev EFL o disleksiji in inkluzivnih poučnih praksah
Praksa se osredotoča na učence z disleksijo in učitelje angleškega jezika (EFL).

Vprašalnik za analizo potreb je bil razvit za merjenje prepričanj učiteljev EFL pred in med delom o njihovi pripravljenosti za vključitev učencev EFL z disleksijo v običajne učilnice (TEPID) in preverjanje potreb po strokovnem usposabljanju učiteljev EFL o disleksiji in inkluzivnih praksah poučevanja. Vprašalnik je bil pilotno preizkušen s 100 izkušenimi in še ne zaposlenimi učitelji angleščine, ki pa niso bili vključeni v nadaljnjo študijo (20 % na Poljskem, 40 % v Grčiji in 40 % na Cipru).

Nijakowska, J., Tsagari, D., & Spanoudis, G. (2018). Potrebe po usposabljanju učiteljev angleščine kot tujega jezika in zaznana pripravljenost za vključevanje učencev z disleksijo: primer Grčije, Cipra in Poljske [Eknjiga] (str. 1–34). Spletna knjižnica Wiley. Pridobljeno s https://oda.oslomet.no/bitstream/handle/10642/6998/untitled.pdf?sequence=1

Študija primera opredeljuje in primerja vpliv številnih demografskih spremenljivk na zaznano pripravljenost ciprskih, poljskih in grških učiteljev EFL za vključitev učencev z disleksijo v običajne učilnice.

Za statistično analizo rezultatov raziskave je bil uporabljen SPSS 22, pri analizi pa so bili uporabljeni le izpolnjeni vprašalniki. Končna velikost vzorca je obsegala najmanj 155 udeležencev na etnično skupino, z več kot 6 primeri na spremenljivko.

Potrebe po strokovnem usposabljanju in stalnem izpopolnjevanju, vključno z vsebino in metodami usposabljanja kot so teme, naloge, dejavnosti in načini izvajanja.

Oblikovanje ustreznih možnosti usposabljanja za učitelje EFL v zvezi z disleksijo in inkluzivnimi poučnimi praksami.

Učitelji, ki individualno delajo z disleksičnimi učenci in jih poučujejo po prilagojenih programih menijo, da so bolje pripravljeni na inkluzijo kot ostali učitelji EFL

Za razliko od splošnih izkušenj poučevanja in končane stopnje izobrazbe, osebna vključenost v inkluzivne dejavnosti, neposreden stik in izkušnje poučevanja z disleksiki, povečujejo sprejemanje poučevanja, razumevanje in samozavest pri uporabi inkluzivnih pedagoških praks.

Strokovno usposabljanje EFL je treba izboljšati v smislu vsebin, metod in načinov poučevanja, da bi bolje izpolnjevali potrebe učiteljev. Izboljšanje pripravljenosti učiteljev EFL za vključitev učencev z disleksijo zahteva izboljšanje njihovega znanja o disleksiji, SpLD, SEN in inkluziji ter poveča njihovo učinkovitost pri izvajanju inkluzivnih učnih praks.