Metodologia de predare pentru obținerea unei certificări lingvistice de la persoane cu Tulburări Specifice de Învățare (SLD)

EFL teacher

Țara studiată: Italia 

Domeniu de interes: Limbă, Citire, Ortografie/Scris, Tehnologie de asistență, Multi-senzorial

Metodologia de predare, dezvoltată de Asociația Italiană pentru Dislexia (AID), care are în vedere utilizarea elementelor de predare incluzive ca aspect fundamental, bazate pe macro-principii. Nu pleacă de la gramatică, ci de la context, prin utilizarea unei învățări semnificative. Prin urmare, accentul nu se pune pe cunoașterea limbii, ci pe a ști cum să faci limbajul.

Practica își propune să dezvolte competența comunicativă a utilizatorului prin utilizarea unei abordări metacognitive pentru învățarea limbilor străine. Metodologia analizează diverse stiluri de învățare, le examinează prin teste și le adaptează la predare prin principiul multimodalității.

Metodologia de predare poate fi aplicată în instituțiile și organizațiile de învățământ publice și private, cu referire la toate nivelurile de învățământ (inclusiv educația adulților).

Nu există niciun standard de curs, prin urmare nu este sugerată o lungime specifică. Întrucât este o metodologie de predare, reprezintă o abordare didactică transversală a întregului program.

Cea mai bună practică se adresează tuturor tipurilor de cursanți, chiar dacă a fost creată în principal pentru a fi utilizată în instituțiile de învățământ de toate nivelurile, inclusiv CPIA (Centrele publice italiene de educație pentru adulți)

Cea mai bună practică adoptată de AID (Asociația Italiană pentru Dislexie) are ca scop obținerea unei certificări lingvistice pentru persoanele cu tulburări specifice de învățare (SLD). Scopul este de a integra diferite abordări și instrumente de predare într-o metodologie de predare, care ține cont de stilurile de învățare ale persoanelor cu DSL și care poate fi adoptată la diferite niveluri de educație/tipuri de formare și cu diferite grupuri țintă.

În prezent, AID este principala asociație din Italia privind dislexia și alte dificultăți de învățare, cu peste 80 de filiale locale în toată țara, administrate de voluntari și un total de 18.000 de membri (părinți ai copiilor dislexici, adulți cu dizabilități de învățare, psihologi, profesori). ).

Folosind această bună practică, AID organizează cursuri de certificare lingvistică pentru studenții cu SLD, oferite de Trinity College din Londra și susținute de profesori formați chiar de AID.

  • Învățare semnificativă
  • Predare incluzivă
  • Competența de comunicare
  • Stiluri de invatare
  • Multimodalitate
  • Multimedia
  • Adaptarea metodelor de predare
Metodologiile de învățare a limbilor străine pentru persoanele adulte cu SLD trebuie să se concentreze în principal pe personalizare și accesibilitate.
Site-ul AID – https://www.aiditalia.org/