Metodologija poučevanja za pridobitev jezikovnega certifikata pri osebah s posebnimi učnimi težavami

EFL teacher

Država: Italija 

Področja: jezik, branje, črkovanje/pisanje, pomožna tehnologija, multisenzoričnost

Gre za metodologijo poučevanja, ki jo je razvilo Italijansko združenje za disleksijo (AID), ki kot temeljni vidik predvideva uporabo inkluzivnih učnih elementov, temelječih na makronačelih. Ne izhaja iz slovnice, temveč iz konteksta, z uporabo smiselnega učenja. Zato ni poudarek na poznavanju jezika, temveč na tem, da bi ga znali uporabljati.

Praksa je namenjena razvoju uporabnikove komunikacijske kompetence z uporabo metakognitivnega pristopa za učenje jezikov. Metodologija analizira različne učne stile, jih preverja s testi in prilagaja poučevanju po principu multimodalnosti.

Metodologija poučevanja se lahko uporablja v javnih in zasebnih izobraževalnih ustanovah in organizacijah, pri čemer se nanaša na vse izobrazbene ravni (vključno z izobraževanjem odraslih).

Ni standarda tečaja, zato ni predlagane posebne dolžine. Ker gre za učno metodologijo, predstavlja transverzalni didaktični pristop k celotnemu programu.

Dobra praksa se nanaša na vse vrste učencev, čeprav je bila ustvarjena predvsem za uporabo v izobraževalnih ustanovah vseh stopenj, vključno s CPIA (italijanski javni centri za izobraževanje odraslih)

Najboljša praksa, ki jo je sprejelo AID (Italijansko združenje za disleksijo), je namenjena pridobitvi jezikovnega certifikata za ljudi s posebnimi učnimi težavami. Cilj je integracija različnih pristopov in učnih orodij v metodologijo poučevanja, ki upošteva učne stile ljudi z UT in ki jih je mogoče sprejeti na različnih ravneh izobraževanja/vrstah usposabljanja ter z različnimi ciljnimi skupinami.

AID je trenutno glavno združenje v Italiji za disleksijo in druge učne težave z več kot 80 lokalnimi podružnicami po vsej državi, ki jih upravljajo prostovoljci, in združuje 18.000 člani (starši otrok z disleksijo, odrasli z učnimi težavami, psihologi, učitelji).

Z uporabo te prakse AID organizira jezikovne tečaje za študente z učnimi težavami, ki jih omogoča Trinity College v Londonu, izvajajo pa jih učitelji, usposobljenih s strani AID.

  • Smiselno učenje
  • Inkluzivno poučevanje
  • Komunikacijske kompetence
  • Učni slogi
  • Multimodalnost
  • Multimedija
  • Prilagoditev učnih metod
Metodologije učenja jezikov za odrasle osebe z učnimi težavami se morajo osredotočiti predvsem na personalizacijo in dostopnost.

AID website – https://www.aiditalia.org/