Breakout Edu

students with diverse needs

Država: Španija 

Področje: otroci z učnimi težavami

Učiteljica na osnovni šoli je pripravila dejavnost, ki jo sama imenuje »Break Edu« kot del projekta »Potuj s Flashom«, v katerem sodeluje njen razred. Projekt je sestavljen iz vsebin pouka angleščine s pomočjo  Flasha. Flash je domači muc v projektu Erasmus+, kjer  sodeluje celotna šola. Flash učencem prinaša gradivo v angleščini, informacije o krajih kamor potuje in jih povezuje z drugimi šolami, ki sodelujejo v projektu. Ker otroci že poznajo lik Flasha, jih to motivira za sodelovanje v različnih dejavnostih.

Izvaja se v prvih triadah osnovne šole
Je individualna dejavnost, ki se zaključi s šolskim letom.
Učenci prve triade
Glavni cilji:
  • Razumeti in vaditi besedišče in besedne zveze, s katerimi smo delali med šolskim letom;
  • Kompetentna  rabita učnih veščin
  • Timsko delo pri reševanju problemov
  • Ovrednotiti kako so učenci osvojili snov trimesečja

Igranje naredi učni proces zabaven in prijetnejši. Učenci so bolj pripravljeni sodelovati in se vključevati, kar jim omogoča, da osredotočajo svojo pozornost in ohranijo informacije. Je zelo učinkovito orodje za poučevanje tujega jezika otrok z učnimi težavami (kot sta disleksija ali ADHD).