Da, zmorem

students with diverse needs

Država: Italija

Področja: multisenzoričnost

Metodologija uporablja pristop, ki zadeva afektivno sfero, namenjen premagovanju bralnih ovir, s katerimi se srečujejo učenci z učnimi težavami (tudi v odrasli dobi) pri učenju jezika z branjem in pisanjem. Takšen pristop deluje skozi kinestetični kanal – gledališče in avdiovizualni kanal – kino, da bi študentom pomagal premagati vrzel, s postopnim zniževanjem afektivnega filtra, ki lahko ovira uporabo branja in pisanja.

Praksa se izvaja v Cpia 2 Alba Mondovì, javnem lokalnem izvajalcu izobraževanja odraslih, v okviru študijskega cikla 1. stopnje / 1. obdobja. Tečaja se lahko udeležijo dijaki, ki so dopolnili 16 let in so pridobili licenco srednje šole. Po začetni sprejemni fazi udeleženci opravijo test, ki učiteljem omogoča, da prepoznajo ne le njihove veščine, sposobnosti in znanje, temveč tudi prednosti, tako da umerijo učno pot.

Na podlagi rezultatov uvodnega testiranja in v začetni eksperimentalni fazi se pripravijo posamezne lekcije glede na značilnosti in potrebe uporabnikov.

Odrasli udeleženci z učnimi težavami, ki so predčasno opustili šolanje.

Ne, a le do določene mere. Ocenjevanje namreč poteka na dva načina: usposobljeno opazovanje s strani učitelja; sodelovanje med učiteljem in učencem, da se spodbudi samoocenjevanje.

Omogočiti študentom z učnimi težavami, ki so doživeli neuspeh pri učenju tujega jezika, odkrivanje novih načinov in različnih pristopov za učenje novega jezika.

Omogočiti študentom zUT, da pridobijo besedišče, ki ustreza njihovim potrebam, da lahko komunicirajo tako v resničnih situacijah kot v virtualnem svetu, kar je še posebej pomembno v času COVID-19.

Dvigniti samozavest študentov z UT.

To metodo je mogoče obravnavati kot »prakso« glede na rezultate, pridobljene z dvojnim ocenjevanjem, opravljenim z opazovanjem kakovosti s strani učitelja, in samoocenjevanjem s strani študenta, ob ugodnem učnem okolju, ki ga praksa spodbuja.

Kinestetika / Umetnost / Gestikulacija / Afektivni pristop k poučevanju tujega jezika
Vedno obstajajo alternativne poti za izboljšanje kakovosti učenja, za katero koli disciplino in kateri koli tip študenta.
Spletna stran CPIA Alba-Mondovì: https://cpia2albabramondovi.edu.it/