Praktični primer avtizma in poučevanja angleščine

students with diverse needs

Država: Španija 

Področje: ASD (motnja avtističnega spektra)

Gre za del zaključnega diplomskega dela, ki je bilo izvedeno v razredu osnovne šole, kjer ima en učenec ima ASD (motnjo avtističnega spektra). Videli smo lahko kako je poučevanje po učbeniku z 8 lekcijami prilagojeno temu učencu in se pri pouku angleščine izvaja s pomočjo asistenta. Podaja podroben opis vsake učne ure, cilje, praktičnih spretnosti in meril za ocenjevanje na splošno in za učenca z ASD.

Izvaja se v osnovni šoli (El C.E.I.P San Miguel (Centro de Educación Infantil y Primaria, Torredelcampo, Jaen). Glavna značilnost učencev šole je velika raznolikost glede njihovega socialnega in nacionalnega porekla.

Trajanje izobraževanja – 3 ure v aprilu in cel mesec maj (po 2 uri na teden).

Je sklop lekcij, ki sestavljajo zaključeno celoto jezikovnega tečaja.
Učenec drugega razreda osnovne šole z ASD
Glavni cilji:
  • Motiviranje učencev z ASD z izvedbo različnih dejavnosti po učiteljevem izboru.
  • Ocena dejavnosti, povezane s kompetencami za učence z ASD.
  • Predlagani modeli kako zagotoviti integracijo v razredu in izboljšati šolski uspeh in socializacijo učencev z ASD.
Je del raziskovalnega projekta.
  1. Organizacija okolja. Vključuje splošno razporeditev učilnice – razporeditev prostorov, pohištva in gradiv. Za otroke z ASD je pomembno, da imajo zabavno okolje.
  2. Vizualne strategije. Vsa vizualna gradiva so v veliko oporo učencem z avtizmom, tako pri učenju in razvoju komunikacijskih veščin, kot tudi pri širjenju njihovega razumevanja in uravnavanju njihovega vedenja.
  3. Banka dejavnosti. Vizualna strategija omogoča dobro pripravljenost na razvijanje predlaganih dejavnosti. Ko se vsaka dejavnost začne, jim morate pokazati ustrezno sliko; na koncu katerega je treba omeniti naslednjo dejavnost.
  4. Ustrezno dajanje navodil.

Učenje tujih jezikov pomaga otrokom z ASD, da obogatijo svoje komunikacijske in socialne veščine ter jih uporabijo v specifičnih kontekstih svojega vsakdanjega življenja. Metodologija naj bo odprta in fleksibilna, saj mora biti prilagojena potrebam, motivacijam in interesom učencev.

V tem primeru uporabljane tehnike, kot so piktogrami in glasbena terapija, so lahko v pomoč tudi pri poučevanju otrok z drugimi učnimi težavami, kot je npr. disleksija.