Težave pri učenju v odrasli dobi in usvajanje tujih jezikov: skupne evropske izkušnje za podporo in razvoj inovativnega pristopa IRENE.

compendium

Država: Avstrija, Danska, Grčija, Irska, Italija, Nizozemska in Španija. 

Področja: Primerjalna raziskava predstavlja rezultate analize na temo učenja tujih jezikov in učnih težav pri odraslih.

Primerjalna raziskava projekta Erasmus+ »IRENE” o metodologijah poučevanja tujih jezikov pri odraslih s specifičnimi učnimi motnjami (SUM). Poudarek je bil na potrebah učiteljev tujih jezikov in odraslih (starih od 18 do 35 let), katerih učne težave so odvračilni dejavnik pri poskusu učenja novega jezika.

Za povečanje opolnomočenja odraslih in migrantov s posebnimi učnimi motnjami je bila izvedena primerjalna raziskava, namenjena podpori odraslim, ki se soočajo z učnimi težavami in se zato odvračajo od učenja tujega jezika. SUT (specifične učne težave) je pogosta definicija razvojnih motenj spretnosti, potrebnih v šoli, glede na motnjo branja (disleksija), motnjo črkovanja (disgrafija), težave pri računanju (diskalkulija) ali mešanico teh motenj.

“IRENE” je projekt ERASMUS+ za področje KA2, ki se je začel septembra 2018 in se je zaključil do konca avgusta 2021.
Učitelji jezikov in odrasli, stari od 18 do 35 let, katerih učne težave so odvračilni dejavnik pri poskusu učenja novega jezika.

Dosedanja skupna ocena odraža nekaj preprostih načinov-nasvetov za resnično vključevanje študentov z:

  • Podrobnim učnim načrtom z orisom predmeta in načini ocenjevanja
  • Spodbudami učencev, da lekcije snemajo ali delajo lastne zapiske

Project Library | IRENE. (2021). Retrieved 10 March 2021, from http://irenelearning.eu/project-library/

Cilj najboljše prakse je izdelava in razvoj:
  • Primerjalna namizna raziskava obstoječih metodologij in orodij poučevanja v partnerskih državah;
  • Didaktični pristop in smernice za učitelje in trenerje in
  • E-učna platforma za učenje tujih jezikov.
Glavni cilji so:
  • Učni načrt, ki opredeljuje, katere vsebine (gradiva, vaje, zgodba) naj bodo vključene v štiri različne module platforme za e-učenje.
  • Interaktivna, VR in vključujoča platforma za e-učenje

Če se osredotočamo na nizozemski okvir dobre prakse, splošni pregled projekta sestavljajo (1) pravni okvir o učnih težavah/motnjah v izobraževanju odraslih, (2) nacionalni in regionalni programi in pobude, (3) metode za diagnosticiranje in merjenje učnih težav, (4) vključenost organizacij v zvezi z izobraževanjem odraslih z UT in (5) politika poučevanja odraslih z UT pri učenju tujih jezikov.

Veliko izobraževalcev odraslih uporablja programe in IT metodologije, ki so na voljo na spletni strani Leximaprogramska oprema Dyslexia, ki podpira udeležence pri branju in pisanju besedil v različnih jezikih:

Build! – Računalniško podprt intervencijski program, ki zmanjšuje težave z zaostanki pri branju, nizko pismenostjo in disleksijo.

Flash: Tutor Reading je neodvisna metoda in računalniško voden program Flash, ki učinkovito avtomatizira proces branja na ravni besed.

Kurzweil: Odstranjuje ovire pri branju, pisanju in razumevanju besedil ter omogoča učencem, da delajo hitreje in delujejo na lastni ravni.

Konzorcij projekta je pred kratkim razvil Kurikulum (A1-A2 raven), ki je sestavljen iz učnih vsebin in smernic, ki sestavljajo tudi vsebino izobraževalne platforme projekta.

BrowseAloud Plus bere spletna mesta na glas. Zahvaljujoč BrowseAloud Plus lahko ljudje, ki imajo težave z branjem, poslušajo tekst s spletnih mest. To uporabno orodje za branje nudi vizualno in slušno podporo dislektikom, slabovidnim, nizko pismenim in tujcem.