Učenje v Središču za samostojno učenje Ptuj

students with diverse needs

Država: Slovenija 

Področja: Pomožne tehnologije, multi-senzoričnost

Vpliv

Projekt ima pomemben vpliv na številnih področjih:

 • izdelal je novo inovativno metodologijo za poučevanje tujih jezikov za odrasle,
 • kurikulum trenerjev je obogatil z značilno in moderno posodobitvijo,
 • olajšal je izmenjavo dobrih praks med trenerji,
 • omogočil uporabo skupne metode in okrepljene motivacije vadečih pri uspešnejšem doseganju cilja (učenje tujega jezika).

Dobra praksa se izvaja v okviru centra za izobraževanje odraslih. Stopnja kvalifikacij je A1 ali celo nižja. Tečaj traja 30 ur, eno uro na teden. Učenci so večinoma osebe s cerebralno paralizo. Povprečna starost učencev je od 20 do 35 let.

Gre za individualne lekcije v okviru tečaja. Predlaganih je nekaj tem, ki so priporočene v okviru programa za posamezni predmet. Tako imajo udeleženci možnost, da si sami izberejo temo. To zelo pozitivno vpliva na vzdušje v razredu, saj udeleženci dobijo občutek, da so lahko soustvarjalci pouka.

Učenci so invalidni najstniki in mladostniki z različnimi vrstami motenj pri usvajanju in uporabi poslušanja, govora, branja, pisanja in sklepanja.

Šlo je za pisno ocenjevanje, saj so morali opraviti vaje ujemanja ali prepoznavanja slik v slikovnih slovarjih. Stopnja je bila A1 ali celo nižja, ker imajo udeleženci pogosto težave pri sestavljanju stavkov, tudi zelo kratkih. Zato so morali napisati le pravilen samostalnik. Nekateri, ki zaradi invalidnosti ne morejo pisati, imajo ustni izpit na isti ravni.

Učno gradivo mora biti prilagojeno posebej za udeležence z učnimi težavami in prilagojeni njihovi ravni. Zato jih večinoma sestavlja vodja središče za samostojno učenje ali pa jih prenese na en.islcollective.com.
Glavni cilj primera dobre prakse:
 • optimizirati tečaje in lekcije za učence ali tako rekoč za vsako skupino posebej.
 • Eden glavnih ciljev je vsekakor prebuditi težnjo po samostojnem učenju novega besedišča v vsakdanjem življenju. Tako udeleženci samodejno bogatijo svoj nabor besed.

Središče samostojnega učenja velja za dobro prakso, ker udeleženci kar naprej sprašujejo, kdaj lahko s tečajem nadaljujejo in tudi opravijo naslednjo stopnjo.

Branje – zamenjava podobnih besed, težave pri branju večzložnih besed – zato so bili uporabljeni slikovni slovarji Pisanje – težko prepisovanje s table, pogoste pravopisne napake, nedosledno črkovanje, zato ni bilo veliko pisnih vaj, temveč več preprostih vaj ujemanja Učne spretnosti – težave pri sledenju navodilom, težave pri zapisovanju, slaba organizacija pisnega gradiva in delovnih listov ali izročkov

Načelo samostojnega učenja v Središču za samostojno učenje Ptuj ima nekaj zelo pomembnih značilnosti:

 • lahko se enostavno prilagodi,
 • zelo enostavno ga je izvajati,
 • drugi člani Slovenske mreže organizacij za izobraževanje odraslih so ga sprejeli kot intuitiven, praktičen in enostaven način za ljudi vseh starosti za učenje tujih jezikov z IT,
 • obravnava potrebe udeležencev v različnih sektorjih izobraževanja in usposabljanja,
 • združuje e-izobraževanje in učenje, ki temelji na IT.