Virtualne tehnologije in navidezna resničnost za učenje tujih jezikov – projekt “IRENE”

EFL teacher

Država: Grčija, Italija, Avstrija, Španija, Irska, Danska, Nizozemska 

Področja: jezik, branje, črkovanje/pisanje, pomožna tehnologija, multisenzoričnost

Projekt »IRENE – Povečajmo opolnomočenje odraslih in migrantov s specifičnimi učnimi motnjami« uporablja virtualne tehnologije in navidezno resničnost, da bi odraslim pomagal pri učenju tujega jezika. Partnerji iz sedmih evropskih držav (Avstrija, Danska, Grčija, Irska, Italija, Nizozemska in Španija) so razvili in preizkusili inovativno metodologijo ter ustvarili večjezično interaktivno platformo za e-učenje na transnacionalni ravni.

Ciljna skupina projekta so odrasli, stari od 18 do 35 let, ki imajo učne težave, kar jih posledično odvrača od učenja tujega jezika. Projekt jim nudi podporo, da se lotijo “druge priložnosti” za učenje izven tradicionalnih šolskih poti. Za učitelje tujih jezikov so pripravili didaktična in metodična orodja ter jih usposobili za izboljšanje njihovih veščin pri delu z osebami z učnimi težavami.

To metodo je mogoče uporabiti v individualnem ali skupinskem tečaju, tudi na univerzah. Sodelujejo lahko vsi študenti, program ne predvideva nikakršnih omejitev. Pomemben element pa je, da se mora inštruktor zavedati potreb učenca, da mu lahko pomaga na specifičen in individualen način.

Ta praksa je integriran model izobraževanja za odrasle, ki se želijo naučiti tujega jezika. Vsakič učitelj izbere drugačen – prilagojen – način pristopa, da bi dosegel učence. Potem ko je v celoti obveščen o morebitnih težavah udeležencev, če ima ustrezna orodja in so tudi učenci seznanjeni s tehnologijo, potem lahko uporabi tudi digitalne programe, ki mu bodo v pomoč pri učenju tujih jezikov.

Ciljne skupine projekta so:
  • odrasli med 18 in 35 leti, ki imajo učne težave,
  • priseljenci z učnimi težavami,
  • učitelji tujih jezikov.

Namen projekta je podpreti odrasle med 18 in 35 leti, ki se soočajo z učnimi težavami in se zato soočajo z odporom od učenja tujega jezika.

Izobraževalni projekt IRENE je inovativen, saj izvaja zasnovo modulov spletnega poučevanja, ki so usmerjeni v olajšanje učenja evropskih jezikov odraslim z učnimi težavami z uporabo imerzivnega učnega principa v okolju virtualne resničnosti s prepoznavanjem in sintezo govora.

  • Sodobni načini poučevanja
  • Uporaba tehnologije
  • Pridobivanje znanja s prijetnim načinom poučevanja